Hoppa till innehållet
ap7 logo

Nyheter

AP7:s klimathandlingsplan för att bidra till nettonollutsläpp 2050

AP7 publicerar handlingsplan för att bidra till att nå nettonollutsläpp globalt senast 2050. AP7:s uppdrag, att skapa god avkastning åt våra sparare, är beroende av implementeringen av Parisavtalet och av en långsiktigt hållbar global utveckling. Målet om globala nettonollutsläpp till år 2050 ställer höga krav. Med vår klimathandlingsplan vill vi tydliggöra vår avsikt att vara en positiv…

 / ESG Nyheter

14 nya bolag på AP7:s svarta lista – totalt 102 bolag svartlistade

Per den 1 juni 2022 tillkommer 14 nya bolag på AP7:s svarta lista. Samtliga nya bolag är svartlistade på grund av att de agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet eller oljesandsutvinning utan trovärdiga omställningsplaner. Totalt är 102 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum. AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni…

 / ESG Nyheter

Investment Management Services: Global Equity Multi Factor

AP7 avser att upphandla kapitalförvaltningsmandat inom aktier. Två till fyra globala multifaktormandat, med endast långa positioner ska upphandlas, vilka ska förvalta aktier inom developed markets enligt en systematisk investeringsprocess med en total volym på indikativt 35 miljarder SEK. Kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten finns på följande adress: Sista ansökningsdag: Den 27 maj 2022   In english:…

 / Upphandlingar

TNFD lansering av ramverk för naturrelaterade risker

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), där AP7 är del av styrgruppen, har lanserat  en betaversion av ramverket för riskhantering och redovisning av naturrelaterade risker.  Ramverket har för avsikt att med bred förankring integrera naturrelaterad risk- och möjlighetsanalys i företags strategiarbete och i finansiella beslutsfattanden. TNFD inriktar sig på hur företag påverkas av, såväl som hur de…

 / ESG Nyheter

AP7 lanserar standard för ansvarstagande klimatlobbying

AP7 har tillsammans med BNP Paribas Asset Management och the Church of England Pensions Board tagit fram en standard för ansvarstagande klimatlobbying; The Global Standard on Responsible Climate Lobbying. Standarden är framtagen med stöd från globala investerarnätverk. Standarden för ansvarsfull klimatlobbying lägger grunden för enhetliga investerarförväntningar på företag för att säkerställa att deras lobbyverksamhet och politiska engagemang är i linje…

 / ESG Nyheter

Investment Management Services: ”Global Equity Passive”

Beskrivning: AP7 avser att upphandla kapitalförvaltningsmandat. Två till fyra globala aktiemandat ska upphandlas vilka ska förvaltas inom både developed och emerging markets enligt en passiv indexfilosofi med en total volym på indikativt 700 miljarder SEK. Kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten finns på följande adress: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=aflittkggd Description: AP7 is in the process of tendering mandates for investment management…

 / Upphandlingar

AP7 års- och hållbarhetsredovisning 2021

AP7:s års- och hållbarhetsredovisning för 2021 är nu publicerade English version to come. I AP7:s års- och hållbarhetsredovisning för 2021  beskrivs kapitalförvaltningen och vårt ägarstyrningsarbete under året som gått. – Det är svårt att förutspå marknadernas utveckling på såväl kort som medellång sikt, men oavsett är jag övertygad om värdet av grunden för vår strategi: långsiktighet, låga avgifter…

 / ESG Nyheter

Replik på kritik mot AP7 svartlistning – Hållbarhet en del av AP7:s uppdrag

I en ledare den 13 december riktar Dagens Industris ledarsida kritik mot att hållbarhet har fått för stort utrymme hos AP7 och andra investerare. Kritiken tog avstamp i AP7:s svartlistning av det finländska företaget Wärtsilä. Nedan är svar på kritiken från Johan Florén, chef kommunikation och ägarstyrning, publicerat på di.se 14 december. https://www.di.se/debatt/replik-hallbarhet-en-del-av-ap7-s-uppdrag/ Hållbarhet en del av AP7:s uppdrag…

 / ESG Nyheter

Sju nya bolag på AP7:s svarta lista – totalt 93 bolag svartlistade

AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. Per den 8 december 2021 svartlistas sju nya bolag. Totalt är 93 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum. Syftet med svartlistningen är att förmå företag som inte agerar ansvarsfullt att förändra sitt beteende. Svartlistningen är därmed ett påverkansverktyg i samverkan med andra påverkansverktyg…

 / ESG Nyheter

Seminarium 26/10 – Hur stoppar vi slavarbete i livsmedelssektorn?

Vad kan investerare, politiker, inköpare och fackförbund uppnå?  Anmälan här till hybridseminarium 26 oktober 15.00-16.00 AP7 arrangerar seminarium om bristfälliga arbetsvillkor inom globala livsmedel såsom te, ris och tomater. Inom EU är ny lagstiftning på väg för att ställa högre krav på företags analys av mänskliga rättigheter i sina leverantörsled. Vad kommer EU:s nya lagstiftning…

 / ESG Nyheter

Temarapport Arbetsvillkor inom gröna näringar

Livsmedelsindustrins leverantörskedja är komplex och många länder där produktionen sker förknippas med hög risk när det gäller mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Under arbetet med temat ”Arbetsvillkor i gröna näringar” har AP7 försökt ta reda på hur investerare genom sin ägarstyrning kan bidra till bättre arbetsvillkor och även undersökt hur livsmedels- och dagligvaruföretagen kan arbeta för…

 / ESG Nyheter

AP7 invald i styrgruppen för att ta fram riskramverket TNFD med fokus på natur och biologisk mångfald

AP7 har blivit invald i styrgruppen för Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Styrgruppen består av 35 medlemmar från världen över som företräder finansiella aktörer och företag från en stor bredd av sektorer. AP7 kommer att representeras av Johan Florén, ägarstyrnings- och kommunikationschef, tillsammans med Flora Gaber, Ansvarig för ESG-analys. ”Forskningen är tydlig – naturtillgångarna…

 / ESG Nyheter

Ägarpodden – Hur kan pensionsbolag göra nytta och ta ansvar?

AP7 lanserar en ny podd kring ägarstyrning. I AP7:s poddserie Ägarpodden förs samtal med forskare och personer från olika fondbolag kring hållbarhetsstrategier. Ambitionen med Ägarpodden är att bidra till ökad kunskap kring möjligheterna kapitalet har för att göra nytta och ta ansvar. Läs mer: Alla avsnitt av Ägarpodden Lyssna på alla avsnitt: Soundcloud  Spotify Se alla filmer från…

 / ESG Nyheter

Två nya bolag på AP7:s svarta lista – totalt 86 svartlistade bolag

AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. Per den 16 juni 2021 svartlistas två nya bolag. Totalt är 86 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum. Syftet med svartlistningen är att förmå företag som inte agerar ansvarsfullt att förändra sitt beteende. Svartlistningen är därmed ett påverkansverktyg i samverkan med andra påverkansverktyg såsom…

 / ESG Nyheter

Riksrevisions granskning av AP-fondernas hållbarhetsarbete

Riksrevisionen har granskat om AP-fonderna hållbarhetsarbete är ändamålsenligt, det vill säga om AP-fonderna integrerar hållbarhet i investeringar och ägarskap utan att göra avkall på den övergripande målsättningen om långsiktigt hög avkastning till största nytta för pensionssystemet. ”De statliga AP-fonderna bedriver ett ändamålsenligt hållbarhetsarbete i förhållande till sina uppdrag, men fonderna bör göra mer för att…

 / ESG Nyheter

Advice and review of administrative aspects of streamlining Treasury processes

Procurement of: Advice and review of administrative aspects of streamlining Treasury processes AP7 will be carrying out a review of the prospects of streamlining the following processes: Financing, Liquidity risk management, Collateral management, Counterparty management, Cash management including currency and Security lending and borrowing.The scope of the procurement is for the winning firm to cover…

 / Upphandlingar

Report – Oil & Gas Climate Strategies and Energy Scenarios / Analys av klimatstrategier och scenarion från olje- och gasbolag

Analys av klimatstrategier och scenarion från olje- och gasbolag AP7 har låtit UK-baserade Trove Research göra en analys av 14 av världens största oljebolags rapportering om klimatscenarion. Oljesektorn är en av de mest kritiska för samhällets omställning, men analysen visar att bara fyra av fjorton rapporterar i enlighet med TCFD:s rekommendationer. En dryg tredjedel rapporterar…

 / English

Debatt – Högre kvalitet kan dämpa den gröna rapporteringsbördan / Improved quality can relieve the burden of green reporting

AP7 har skrivit en debattartikel, publicerad 2021-05-19 i Dagens Industri, på ämnet hållbarhetsrapportering. Högre kvalitet kan dämpa den gröna rapporteringsbördan Många företag klagar över bördan av växande hållbarhetsrapportering, men inget tyder på att den kommer att minska. Problemet har flera dimensioner och behöver tas på allvar. En studie av världens största oljebolag bekräftar till exempel…

 / ESG Nyheter

Framgångsrika klimatdialoger med Toyota / Successful climate dialogues with Toyota

AP7 har tillsammans med danska AkademikerPension, brittiska Church of England och norska Storebrand haft framgångsrika dialoger med Toyota inför deras stämma. Toyota har gått med på att agera tydligare i linje med Parisavtalet och se över sin klimatlobbying. ”AP7 gratulerar Toyota för deras åtagande att granska och transparent rapportera om sin klimatlobbying. Toyota har varit…

 / ESG Nyheter

AP7 Årsredovisning & Hållbarhetsredovsning 2020

AP7:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning är nu publicerade. English version to come. I AP7:s årsredovisningen för 2020 har vi fokuserat på vikten av ta risk för att skapa långsiktig avkastning. Vi har även lagt fokus på pensionsförvaltning under rådande covid-19. Olivia S. Mitchell, professor vid Wharton School of the University of Pennsylvania, deltar med en gästkrönika angående effekterna av covid-19…

 / ESG Nyheter

20 jan – Webbseminarium Klimatlobbying, Vilken roll spelar svenska företag?

Digitalt seminarium 20 januari kl. 10.00 – 11.00 Länk till seminariet: https://player.vimeo.com/video/498256932 Vad kan svenska företag göra internationellt för ökad ansvarsfull klimatlobbying? AP7 arrangerar ett digitalt seminarium som belyser det globala problemet med negativ klimatlobbying. Internationellt är negativ klimatlobbying från branschorganisationer ett utbrett problem. Det har upprepade gånger visat sig att företag som tydligt tagit ställning…

 / Nyheter